دکتر منیره توحید رهبری متخصص کودکان در غرب تهران ۱۳۹۸-۸-۱۳ ۱۸:۴۷:۲۹ +۰۳:۳۰

قطره آهن

قطره آهن یک عنصر ضروری برای سلول‌های بدن انسان است و جزء اصلی تشکیل دهنده هموگلوبین در گلبول‌های قرمز است که نقش حیاتی در اکسیژن رسانی به سلول‌های بدن ایفا می‌کند…

پوسیدگی دندانی

پوسیدگی یک بیماری قابل انتقال میکروبی است. بدین صورت که در داخل دهان مواد قندی توسط باکتری‌ها به اسید تبدیل می‌شود و اسید تولید شده سبب حل شدن و از هم گسیختگی ساختمان دندان می‌شود…

اهمیت مراقبت از دندانهای شیری

دندان‌های شیری از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و نباید صرفا به دلیل اینکه این دندان‌ها ریزش می‌یابند و با دندان‌های دایمی جایگزین می‌شوند در مورد مراقبت از آنها غفلت شود…