فیشورسیلانت

صفحه اصلی/برچسب:فیشورسیلانت

فیشورسیلانت

حدود سن ۶ سالگی اولین دندان آسیای بزرگ به تعداد چهار عدد )۲ عدد در فک پایین و دو عدد در فک بالا) رویش پیدا می‌کند. این دندان در پشت آخرین دندان آسیایی شیری رویش می‌یابد و برای رویش آن هیچکدام از دندان‌های شیری لق نشده و نمی‌افتد. به همین دلیل از دید والدین مخفی [...]