دندانپزشکی اطفال

صفحه اصلی/برچسب:دندانپزشکی اطفال

فلوراید ترابی

فلوراید یک عنصر معدنی است که به طور طبیعی در آب، خاک، گیاهان و حتی هوا وجود دارد. برخی ترکیبات غذایی از جمله چای و غذاهای دریایی هم فلوراید قابل توجهی دارند. مینای دندان تا دو سال پس از رویش دندان هنوز به بلوغ و استحکام نهایی خود نرسیده است و به همین دلیل ضعیف [...]